sluiten X

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Diabetespas

Sommige diabetespatiënten kunnen gecoördineerde verzorging ontvangen via het sluiten van een Zorgtraject diabetes type 2 (specifieke website) . Patiënten die geen zorgtraject kunnen sluiten, krijgen mogelijk bepaalde diëtetiek- en podologieverstrekkingen via de diabetespas.
 • Wat is de diabetespas ?
 • Terugbetalingen binnen de ziekteverzekering via de diabetespas
 • Gebruik van een diabetespas door de erkende huisarts
 • Behandelingen door diëtisten en podologen
 • De diabetespas aanvragen
 • Doel van de maatregelen
 • Wettelijk kader
 • Voor meer info, zie ook de volgende sites

De diabetespas is een document dat de diabetespatiënt gratis kan aanvragen. Via dat document kan hij/zij dan bepaalde verstrekkingen binnen de ziekteverzekering (grotendeels) terugbetaald krijgen.

Het gaat om de volgende verstrekkingen:

 • “gebruik van een diabetespas door de erkende huisarts”
 • bepaalde behandelingen door diëtisten en podologen.

Dit houdt in dat de huisarts:

 • de doelstellingen in de diabetesbegeleiding met de patiënt bespreekt
 • die doelstellingen noteert in de diabetespas en in het globaal medisch dossier van de patiënt.

De huisarts vraagt voor die verstrekking 17,93 EUR (vanaf 1/1/2009). De diabetespatiënt krijgt dat bedrag volledig terug en moet dus geen remgeld betalen.

Let op:

 • De diabetespatiënt moet naast een diabetespas dus ook een globaal medisch dossier hebben.
 • Elke diabetespatiënt krijgt die verstrekking per kalenderjaar maar één keer terugbetaald.

Het gaat om de volgende behandelingen:

 • individuele diëtistische evaluatie en/of interventie (voedingsbegeleiding)
 • individueel podologisch onderzoek of podologische behandeling (voetzorg).

Die behandelingen zijn, onder bepaalde voorwaarden, grotendeels terugbetaald. De diabetespatiënt moet bijgevolg maar een beperkt remgeld betalen: zie de tarieven :

 • tarieven 01-06-2009 diëtetiek- en podologiebehandelingen ( PDF – 61 KB) punt 4 van de omzendbrief V.I., nomenclatuurnummer 771131 voor diëtetiek en nummer 771153 voor podologie
 • tarieven 01-01-2010 diëtetiek- en podologiebehandelingen (PDF – 108 KB) : punt 4 van de omzendbrief V.I., nomenclatuurnummer 771131 voor diëtetiek en nummer 771153 voor podologie

Elke diabetespatiënt kan de diabetespas aanvragen

 • bij de adviserend geneesheer van zijn ziekenfonds
 • via een standaardaanvraagformulier (PDF – 14 KB), waarin een medisch voorschrift vervat zit.

Elk ziekenfonds heeft een eigen diabetespas, maar de basistekst (PDF – 92 KB)daarvan is steeds dezelfde.

De maatregelen m.b.t. de diabetespas maken deel uit van het “Zorgvernieuwingsproject Diabetes”. Via de maatregelen wil men o.m.

 • de communicatie tussen de diabetespatiënt en de zorgverleners verbeteren
 • de diabetespatiënt responsabiliseren (aangeven welke onderzoeken regelmatig moeten plaatsvinden)
 • behandelingen door diëtisten en podologen toegankelijker maken voor de diabetespatiënt.

 • “Gebruik van een diabetespas door de erkende huisarts”: Koninklijk besluit van 13 december 2005 (PDF – 51 KB), gepubliceerd op 23 december 2005
 • Diëtetiek en podologie : Koninklijk besluit van 10 maart 2003 (PDF – 49 KB), gepubliceerd op 17 maart 2003

Op December 18, 2013